Αίτηση Διευκρινήσεων

Κατατέθηκε σήμερα στο 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας (προς Σχολείο, Δευτεροβάθμια και Υπουργείο Παιδείας) αίτηση διευκρινήσεων σχετικά με τις υποχρεωτικότητες των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Συνημμένο ήταν το Πόρισμα του Παρατηρητηρίου.

ΠΡΟΣ

2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας

Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Κοζάνης

Υπουργείο Παιδείας

Αναρτητέο στο Παρατηρητήριο Λόγου και Αιτίας https://reasonwatch.gr/

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου του (…).

Αξιότιμε κε Διευθυντή 2ου ΕΠΑΛ

Αξιότιμε κε Διευθυντή ΣΕΚ

Αξιότιμη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Κοζάνης

Αξιότιμε κα Υπουργέ

     Στα πλαίσια της συμμετοχής μου στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ιδιότητα του καθηγητή (ΠΕ 88.04 & ΠΕ 33) στο 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας στην παρούσα χρονική περίοδο, θεωρώ σκόπιμο να θέσω εγγράφως τις παρακάτω απορίες και ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις των γεγονότων αναφορικά με τη διαδεδομένη πανδημία στην ανθρωπότητα και τις επιβαλλόμενες συνθήκες ένεκα αυτής στην χώρα μας, ιδίως αυτές που θεσμοθετήθηκαν προσφάτως με την ΚΥΑ (αρθ.124068/ΓΔ4) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν.Κεραμεως, Υγείας κου Α.Πλευρη, Επικρατείας κου Κ.Πιερρακακη και των Υφυπουργών ΠΑΙΘ, μας Ζ.Μακρη και Ε.Συρίγου, στο ΦΕΚΒ 4558-01.10.2021, περί της τήρησης θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας <<edupass.gov.gr>>.

     Στο άρθρο 1 παρ.3 της εν λόγω ΚΥΑ ( ερειζομενης στο άρθρο 68 του προσφάτως ψηφισθεντος νόμου 4830/2021 Α’ 169 ), ορίζεται ότι:

Ειδικά για τους σκοπούς της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοιου COVID-19,για την φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές της παρ.1 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, και για την πλήρωση του σκοπού της πλατφόρμας <<edupass.gov.gr>> του άρθρου 68 του ν.4830/2021, καταχωρίζονται μέσω της ΕΨΠ στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών τα απαραίτητα στοιχεία με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται, η δεν επιτρέπεται, η φυσική παρουσία αυτών στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής.

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 4 παρ.1 της εν λόγω ΚΥΑ προσδιορίζεται η έννοια του σκοπού της προαναφερόμενης πλατφόρμας καταχώρησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κατά την ουσία αυτής της ρύθμισης, των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα (εφόσον η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν προβλέπει εναλλακτικό τρόπο συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία), στην οποία έννοια εμπίπτει ο έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κοροωνοιου COVID-19.

     Επίσης, στο άρθρο 4 παρ.2 ορίζεται ότι:

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ.1 η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου, όσον αφορά τον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid-ag test) η μοριακής μεθόδου ανάλογης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) η την νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως μου απαντήσετε:

1) Πώς εξυπηρετεί τη συμμετοχή των φυσικών προσώπων στην εκπαιδευτική διαδικασία η συγκεκριμένη πλατφόρμα, όταν το φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα έχει αποδοθεί ο λεκτικός χαρακτηρισμός «μη επιτρεπτή παρουσία» ή «άγνωστη κατάσταση, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος», κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ (με αρθ. 124068/ΓΔ4) , θα αποστερείται της δυνατότητας άσκησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του (αρθ.16 Σ) στην εκπαίδευση και στην προαγωγή του μορφωτικού και συνακόλουθα, του βιοτικού επιπέδου των μαθητών μου, με μόνο κριτήριο την καταχώρηση ενός μη απολύτως αξιόπιστου αποτελέσματος διαγνωστικού ταχέως ελέγχου υγειονομικών προϋποθέσεων;

2) Πως εξυπηρετεί δηλαδή, την εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει, και συγκεκριμένα την συμμετοχή μου σε αυτήν, η συγκεκριμένη πλατφόρμα και η καταχώρηση σε αυτήν στοιχείων που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά μου δεδομένα και ιδίως, η συνακόλουθη διασταύρωση αυτών με στοιχεία που θα προέρχονται από το σύνολο του ιατρικού μου ιστορικού, όπως αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί μέσω του ΑΜΚΑ μου, εφόσον είμαι υγιής τη στιγμή της καταχώρησης αυτών των στοιχείων, είτε έχω προβεί σε εμβολιασμό ,είτε δεν έχω προβεί σε εμβολιασμό, και το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ταχέως ελέγχου είναι αρνητικό;

3) Επιπλέον, πώς εξυπηρετείται ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού COVID-19, όταν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε εμβολιασμό, δεν καθίσταται υποχρεωτική η ανά τακτά διαστήματα διάγνωση των προϋποθέσεων υγείας τους ,και του συνακόλουθου χαρακτηρισμού αυτής ως «επιτρεπτής η μη επιτρεπτής» φυσικής παρουσίας στους χώρους των εκπαιδευτικών δομών, από την στιγμή που σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες έγκριτων επιστημόνων (βλ. και επισυναπτόμενο Πόρισμα), και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί, δύνανται να είναι φορείς και μεταδότες του συγκεκριμένου θανατηφόρου ιού βάσει της θνητότητας του οποίου θεσπίστηκαν τα προαναφερόμενα μέτρα ως εφαρμογή της αρχής της πρόληψης;

3) Επίσης θα ήθελα να μου δοθεί απάντηση, με ανάληψη της ευθύνης από εσάς προσωπικά ως προς την εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση αυτής, σχετικά με το αμέσως πρότερο ερώτημα μου:

Στην περίπτωση δηλαδή , που υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη η υγεία μου, εφόσον ένα παρακείμενο σε εμένα φυσικό πρόσωπο εντός των χώρων των εκπαιδευτικών δομών, που έχει προβεί μεν σε εμβολιασμό, και το έχει καταχωρήσει άπαξ στην εν λόγω πλατφόρμα, δεν έχει προβεί όμως σε πρόσφατο διαγνωστικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του αναφορικά με τη δυνατότητα να φέρει επικίνδυνο ιικό φορτίο σχετικό με την COVID-19, το οποίο κατά τα επιστημονικά δεδομένα δύναται να μεταδοθεί σε εμένα και να με καταστήσει ασθενή εν τοις πράγμασι (βλ. και επισυναπτόμενο Πόρισμα), κατά ποιου θα πρέπει να στραφώ ως προς την νόμιμη ενάσκηση της αξίωσης μου προς αποζημίωση;

4) Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΣτΕ απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση κατά πολιτών που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 2361/2021 (27 Ιανουαρίου 2021) αναφέρεται ρητά ότι οι κυβερνήσεις πρέπει:

7.3.2. – να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία (σ.μ.: υγεία απάντων, τόσο του ιδίου όσο και του περιγύρου του) ή για το γεγονός ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί.

Με βάση τα οριζόμενα στο προαναφερόμενο Ψήφισμα μπορείτε να μου απαντήσετε με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η απουσία διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω ΚΥΑ, από την στιγμή που τα φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε εμβολιασμό απαλλάσσονται οποιασδήποτε περαιτέρω καταχώρησης στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, γεγονός που επιπλέον καθιστά το πιστοποιητικό εμβολιασμού ως εγγύηση όλων των ασθενειών ευρείας φύσεως, το οποίο καθιστά τους φέροντες αυτό ως πολίτες υπερέχουσας προνομίας.

5) Γνωρίζουμε επίσης ότι έχει ψηφισθεί ο Κανονισμός 953/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ότι: α) ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ, β) απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες σε βάρος των μη εμβολιασμένων, γ) η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Απαγορεύεται και ο έμμεσος εξαναγκασμός του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Ο κανονισμός συνιστά ευρωπαϊκό νόμο, τυγχάνει υπερεθνικής ισχύος και είναι ΑΜΕΣΑ δεσμευτικός, υπέρκειται δε της εθνικής νομοθεσίας.

Έχοντας λοιπόν γνώση των παραπάνω, αιτούμαι να μου απαντήσετε

πώς είναι δυνατόν η λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας να μην συνιστά διάκριση σε βάρος των μη εμβολιασμένων προσώπων, αφού οι φέροντες πιστοποιητικού εμβολιασμού η νόσησης από κορονοϊό αποκλείονται από την χρήση αυτής είτε εφάπαξ, είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά τα οριζόμενα στην συγκεκριμένη ΚΥΑ), όπως υποχρεούνται να την χρησιμοποιούν τα φυσικά πρόσωπα που βούλονται (ακόμη και αν δεν πραγματωθεί η βούληση της λόγω αρνητικού αποτελέσματος στον διενεργηθέν διαγνωστικό έλεγχο (ταχείας η μοριακής φύσεως);

    Αναμένω την τεκμηριωμένη απάντηση σας σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα μου που διατυπώνω με σαφήνεια και εύλογη απορία προερχόμενη από την κριτική σκέψη ενός έλλογου όντος ως θεωρώ το πρόσωπο μου, ιδίως δε υπό την εκπαιδευτική μου ιδιότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του οποίου πρώτιστη αποστολή είναι η διαμόρφωση και προαγωγή αυτής ακριβώς της κριτικής σκέψης που θα συμβάλλει στην ουσιαστική προστασία και προαγωγή ,όχι μόνον της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολο της, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας.

Πτολεμαΐδα, 16/11/2021

                                    Ο αιτών

Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου, PhD