Σκοπός

Το Παρατηρητήριο Λόγου και Αιτίας δημιουργήθηκε το 2021 από τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, PhD, Διευθυντή του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού ομότιμης αξιολόγησης Epistēmēs Metron Logos σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ένα Όνειρο για την Ελλάδα. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος, η επίβλεψη και η αξιολόγηση της δημόσιας δράσης θεσμών και θεσμικών παραγόντων με κριτήρια Ορθού Λόγου, δηλαδή τα πλέον κατάλληλα εργαλεία στη χώρα που γέννησε τη Διαλεκτική, τη Θεωρία και την Επιστήμη.