Ομάδα

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, PhD, Ιδρυτής και Υπεύθυνος Λειτουργίας

Νικόλαος Μαγαλιός, Πρόεδρος ΑΜΚΕ Ένα Όνειρο για την Ελλάδα

Αλέξανδρος Βασσαράς, MUDr, Ιατρός

Ειρήνη Νταντινάκη, Σύμβουλος Παρατηρητηρίου